NetInPractice Web Tasarımı

Etkin Web sitesi bir araçtır
Etkin Web Sitesi önceden belirlenen hedefe ulaşmak için kullanılan bir araçtır.

Bir işletmenin web sitesi, bir işletmenin tüm organizasyon kademeleri dikkate alındığında muhtemelen en etkili iletişim, pazarlama ve tanıtım aracıdır. Bu etkin araç tüm potansiyelinde kullanılamaz ise ya da potansiyeline ulaştırılamaz ise, işletme, aracı ektin kullanabilmeye başlayana kadar her geçen gün kayba uğramaktadır. 

Etkin bir web sitesi ne yapar?

Etkin bir web sitesi ticari bir firmanın

  • tanıtımını yapar
  • hedef kitlesine mesajını ulaştırır
  • müşteri memnuniyetini artırır
  • ürününü doğrudan ya da dolaylı satar
  • doğrudan ulaşılamayacak yerlere ulaştırır

Peki bir sağlık kurumu ya da profesyoneli için ne yapar?

  • güvenililirliğini pekiştirir
  • prestijini artırır
  • tanıtımını yapar
  • hasta memnuniyetini artırır
  • diğer profesyonellerle iletişime girmesini sağlar

Etkin bir web sitesi nedir?

Etkin websitesi bir işletmenin müşterilerinin ihtiyaçları, talepleri ve profilleri dikkate alınarak tasarlanan, SEO (Arama motorları optimizasyonu: google ve yandex gb) 'en iyi yöntemleri' uygulanarak geliştirilen ve en önemlisi firma, işletme ya da profesyonel kişinin marketing (pazarlama) ve işletme planlamasının bir parçası olarak yapılmış olan sitelerdir. 

NetInPractice size hedef başarı odaklı etkin web siteleri sunmaktadır. 

Etkin Bir Web Sitesi Nasıl Tasarlanmalıdır?

Etkin bir web sitesi yapmak için ön koşul makül bir hedefin olmasıdır. Bu hedefe göre belirlenecek stratejilerin olması da gerekmektedir. Hedef ve strateji ortaya konduktan sonra aşağıda tanımladığımız Negativ ve Positiv etkenler doğrultusunda tasarım işlemine geçilmelidir. 

Genel Site Ziyaretçilerinin Positiv Olarak En çok önemsedikleri Site Tasarım Faktörleri

İnternet kullanıcılarının positiv olarak yani bir kurumu ya da kişiyi temsil eden bir websitesi hakkında olumlu düşünmelerini sağlayan en önemli unsur sitenin kullanıcı dostu olmasıdır. İnternet kullanıcılarının positiv bir yargıya varmalarını sağlayan faktörler kadar hatta daha fazla önemli olan bir diğer grup faktör ise kullanıcıların siteyle negativ(Ret) etkileşim kurmalarına yol açan faktörlerdir. Negativ faktörler kullanıcıların siteyi okumayı ret etmelerine kadar varacak sonuçlar doğurabilir. 

Genel Site Ziyaretçilerinin Negativ Olarak En çok önemsedikleri Site Tasarım Faktörleri (Ret Faktörleri)

Burada belirtiğimiz pozitiv ve negativ etkenler genel internet kullanıcıları içindir. Web sitesinin ulaşmak istediği hedef kitleye ve web sitesininin amacına ve işlevine göre büyük farklılıklar göstermektedirler. Farklı sitelerin farklı demografik gruplara hitap etmesi yanında aynı hedef kitle içerisinde bulunan  kullanıcıların sadece genel bilgi veren bir siteden, bir sağlık sitesinden, ya da bir online alış veriş sitesinden beklentileri ve oldukca farklılaşmaktadır. 

Etkin web siteleri hedef kitlelerin negativ ve positiv etkenleri orantısal olarak hesaba katarak tasarlanmalıdır. 

Kalabalık
Kalabalıktan sıyrılma vaktiniz geldi!

NetInPractice Web Tasarımı

NetInPractice olarak site tasarımlarını negativ ve positiv etkenleri dikkata alarak pazarlama teknikleri doğrultusunda hedef kitle odaklı yapmaktayız. Yanlızca çok güzel görünen siteler değil ilgili kuruma artı değer katan koyulan hedeflere ulaşmada yardımcı, kullanıcı dostu siteler tasarlamaktayız. Strateji ve ölçüm bizim tasarımlarımızda çok önemli yer tutmaktadır.

NetInPractice tasarımlarının özellikleri

Tüm NetInPractice tasarımlarının

olmalarıdır. 

 NetInPractice'i arayın

Bizimle hemen iletişime geçin

 [email protected]

+90 533 411 55 40